DANSK SELSKAB for MARITIM MEDICIN / DANISH SOCIETY on MARITIME MEDICINE
 
Nyheder
Søfartsstyrelsen afholder møde for søfartslæger d. 30 marts i Middelfart. 

Tilmelding soc@dma.dk
Bekendtgørelsen for lægeundersøgelse af søfarende og fiskere er netop udgivet. 

Bek. nr. 933 af 23/06 2020
DSMM og GDPR

Hvordan forholder det sig i DSMM.
GDPR
Ekstern Nyt
 
Dansk Selskab for Maritim Medicin

 

Spændende forårsmøde i Thyborøn

DSMM afviklede d. 21 april fagligt møde og generalforsamling i solbeskinnede Thyborøn. 
Ca. 20 medlemmer var samlet på North Sea College (Fiskeriskolen) denne dag, hvor en rundvisning gjorde os alle klogere på uddannelsen af fremtidige fiskere. 
Efter den årlige generalforsamling stævnede vi ud med M/S Athene, hvor en lille rundtur i og udenfor havnebassinet blev nydt med kaffe og kage. 
Sidst, men ikke mindst afsluttede vi dagen med et besøg på Sea War museum, som blev guidet af museuminspektøren, der bare leverede varen.

Vi glæder os alle til at mødes igen d. 27 oktober. 

Bestyrelsen
Formandens beretning 2023

Opdateret maj 2023

 
Skriv indlæg til DSMM
Instruktion
Medlemskab og betaling
Se vejledning
Email efter opdatering

Få en mail efter hver opdatering af VORES hjemmeside.

 

tl@dma.dk - Web-master

web-master: tl@dma.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net